Ajanvaraukset: 041-319 2400 satu@varvasparkki.fi

Varvasparkki TMi Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 21.12.2018

Yleistä

Varvasparkkki TMi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Varvasparkki palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 1. Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 2. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 3. Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 4. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
 5. Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Varvasparkki TMi

Satu Outinen

Ritarintie 9 D

02610 Espoo

www.varvasparkki.fi

 Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:

satu @ varvasparkki.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 1. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 2. Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 3. Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 4. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 1. Palvelujen toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 2. Varvasparkin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 3. Asiakaskokemuksen parantamiseen
 4. Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 5. Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään Varvasparkin väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Varvasparkki säilyttää jäsentietoja vain paikallisesti, asiakastiedot eivät ole netissä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Varvasparkin työtekijöillä ja tilitoimistolla.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta ”Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?”.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Varvasparkin järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 2. Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 3. Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen sivuston asiakkaillemme
 4. Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 1. Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 2. Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 3. Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 4. Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 5. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitoon. 
 6. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Varvasparkki järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

satu @ varvasparkki.fi

”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Varvasparkki on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Varvasparkia poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Varvasparkki luovuttaa asiakastietoja kolmansille osapuolille vai alla olevissa tilanteissa.

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 1. Nettisivuston tietoja Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 2. Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Varvasparkki huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Käytetäänkö sivustolla evästeitä ja mitä ne ovat?

Varvasparkki-sivusto käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:

satu @ varvasparkki.fi