Ajanvaraukset: 041-319 2400 satu@varvasparkki.fi

Teen jalkojenhoidon kotikäyntejä Espoossa ja  lähialueilla. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja lisäksi olen suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Minulla on monipuolinen yli 25 vuoden työkokemus mm. vanhus-, vammais- ja mielenterveystyössä. Työssäni olen hoitanut paljon myös diabeetikoita ja muita erityisryhmiin kuuluvia asiakkaita.

Rekisteröinnit

Valvira: Laillistettu ja nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö

Aluehallintovirasto: Itsenäinen terveydenhuollon ammatinharjoittaja

Ammatillisen potilas-, oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen myöntää If

Jäsenyydet

Tehy ry

      Suomen Diabetesliitto ry